Журнал комп’ютер у школі та сім’ї 2000


Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2003. – 324 с.184. Інформаційні технології. Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі // Збірник наукових праць. – К. МО України. КДПІ ім. М.П. Драгоманова 1991. – С. 3-16.102. Вплив нової інформаційної технології на зміст освіти. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Жук Ю. О. (канд. пед. наук), Згуровський М. З. (д. чл. Гуржій А.М. віце президент НАПН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2012. – №13(20) – С. 24-41. (співавт. Використання інформаційної технології в начальному процесі //Зб. наук, праць. – К.: МНО УРСР. КДПІ ім. А.М. Горького. 1990. – С. 3-17.89. Комп’ютер на уроках математики.

Скачать: 2.PDF

Похожие записи: